Vagtydelser Erhverv

Samca Vagt

Vi er med sikkerhed de bedste...

Vagtydelser Erhverv

Samca Vagt kan tilbyde erhvervskunder mange former for vagtopgaver, her er de mest brugte vagtydelser til erhverv.


Alarmkørsel….

Samca Vagt har siden 2006 været godkendt af F&P til alarmkørsel på alle sikringsniveauer, dermed opfylder vi samtlige krav som en kunde og et forsikringsselskab måtte have til et vagtselskab.


Vagtrondering….

En vagtrondering udføres efter kundens ønsker og behov, og Samca Vagt foretager forskellige præventive og besparende tiltag, F.eks. Slukker vi lys, låser døre, tilkobler alarmen og meget meget andet.


Razziatilsyn….

Et razziatilsyn er et hurtigt udvendigt tilsyn hos kunden, som sikrer at der ikke er sket hærværk eller indbrud. Disse tilsyn foretages på vidt forskellige tidspunkter og det natlige antal tilsyn kan også variere.


Byggepladsvagt….

Tyveri og svind fra byggepladser kan meget nemt og effektivt forebygges med en eller flere natlige besøg af Samca Vagt.


Servicevagt….

Store butikker kan med stor fordel gøre brug af en servicevagt, som både har stor præventiv virkning, men også giver de handlende tryghed og service.