Før du vælger vagtselskab

Samca Vagt

Vi er med sikkerhed de bedste...

Før du vælger vagtselskab

Vagtbranchen er ikke ulig andre brancher, derfor bør du overveje nøje inden dit valg falder på et bestemt vagtselskab.

Vi har her forsøgt at ridse nogle af de vitale ting som et vagtselskab skal indeholde for at servicere dem.


Du bør sikre dig at vagtselskabet…

...er godkendt af Rigspolitiet med et gyldigt autorisation og som dækker det lokalområde du bor i.

...har den rigtige brancheoverenskomst med VSL, som sikrer dem at personalet er engageret og korrekt aflønnet.

...er ISO 9001 certificeret, og dermed opfylder en langt række dokumenterede kvalitetskrav.

...er stærkt repræsenteret i dit lokalområde, og at det råder over det nødvendige 24 timers beredskab.

...leverer den Dokumentation som viser at du får den vagtydelse som du betaler for.

...benytter godkendt og efteruddannet personale som kan legitimere sig med Rigspolitiets ID kort.

…ikke kun konkurrerer på prisen, da en markant lav pris som regel betyder en markant ringere service for kunden.

…ikke selv er alarminstallatør, da dette vil have meget svært ved at give korrekt, uvildig og upartisk rådgivning.

...er registreret hos F&P med realistiske reaktionstider, og har 24 timers beredskab til at kunne opfylde de lovede niveauer.

…er medlem af Sikringsvagten A/S, som er en landsdækkende sammenslutning af vagtselskaber.

…er medlem af Sikkerhedsbranchen, som er vagtselskabernes brancheforening.

…er medlem af Dansk Industri som er erhvervslivets organisation for over 10.000 medlemsvirksomheder.

...er medlem af Vagt- og SikkerhedsIndustrien ( VSI ) som er en brancheforening under Dansk Industri.Da det kan få økonomiske og personlige konsekvenser hvis du vælger et vagtselskab der kun dækker på papiret,

er det vigtigt at du er meget grundig i dine overvejelser inden du beslutter dig for noget som i den grad gælder din sikkerhed.


Samca Vagt er det eneste lokale vagtselskab i vores dækningsområde der opfylder samtlige ovennævnte punkter, og som

professionelt arbejder med vagt som eneste erhverv.